PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu năm 2021
Chiều 30/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh lựa chọn Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề mẫu để đánh giá, rút kinh nghiệm, làm cơ sở chỉ đạo nhân rộng ra trong toàn Đảng bộ. Dự buổi sinh hoạt chuyên đề mẫu có các đại biểu là cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đ/c Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Văn Tiến điều hành buổi sinh hoạt của Chi bộ

Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu năm 2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng chào cờ hằng tuần trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được lồng ghép cùng sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3. Buổi sinh hoạt chuyên đề đã đánh giá tổng quát về công tác triển khai việc chào cờ hằng tuần và nhiều tham luận góp ý về việc nâng cao chất lượng quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết; về đánh giá thực hiện nhiệm vụ hằng tuần tại buổi chào cờ; về nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức sinh nhật cho đoàn viên công đoàn; về nâng cao nhận thức chính trị, lòng tự hào dân tộc trong đoàn viên thanh niên thông qua hoạt động chào cờ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề mẫu được thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 23/8/2018 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu nhằm thống nhất cách thức điều hành sinh hoạt, khắc phục những tồn tại, hạn chế, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sau buổi sinh hoạt chuyên đề mẫu, các đại biểu đã đánh giá, rút kinh nghiệm để vận dụng vào sinh hoạt chuyên đề tại chi, đảng bộ mình, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới./.

Hương Lan