PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Toàn tỉnh có 13.688 hộ nghèo khó khăn về nhà ở
Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 31/12/2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 21.946 hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có 13.688 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với 4.503 hộ khó khăn về diện tích và 9.185 hộ khó khăn về chất lượng nhà ở.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trên địa bàn 7 huyện: Chợ Mới, Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông, Ba Bể, Pác Nặm có 84 xã, phường, thị trấn nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu như giông lốc, sạt lở, ngập úng, lũ ống, lũ quét, mưa đá, rét hại…

Triển khai Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn xã hội hóa, đã có 330 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới với tổng số tiền 20.012 triệu đồng. Cùng với đó, từ nguồn Ngân hàng Viettinbank Việt Nam năm 2022, đã có 100 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở với mức 50 triệu đồng/hộ.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu có khoảng 1.000 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa; trong đó, giai đoạn 2021 - 2022 hỗ trợ 400 hộ, giai đoạn 2023 - 2025 hỗ trợ 600 hộ../

Bích Huệ