PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Toàn tỉnh có trên 7.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Theo báo cáo của ngành chức năng, năm 2020, tỉnh Bắc Kạn có 7.548 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, tăng gấp hơn hai lần so với năm 2019.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bưu điện tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

Để đạt được kết quả này, trong năm 2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tuyên truyền cho hàng trăm lượt người lao động và người sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức tư vấn chế độ chính sách, pháp luật lao động, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho chủ sử dụng lao động trong các doanh nghiệp và hơn 3.000 lượt người lao động.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho các đơn vị trực thuộc; ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp với nhiều đơn vị sở, ngành, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)… Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng BHXH toàn dân - vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện (ngày 23/5/2020), chỉ trong 01 ngày ra quân, đã phát triển được 193 người tham gia BHXH tự nguyện. Tại Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (ngày 11/7/2020), BHXH tỉnh đã vận động được 304 người tham gia, trong đó có 205 người tham gia BHXH tự nguyện và 99 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức được trên 140 hội nghị tuyên truyền trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các thôn, tổ, dân phố trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó phát triển được gần 1.400 đối tượng tham gia…

Với các phương thức tuyên truyền sáng tạo, phù hợp, đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã phát triển được 7.548 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 133,4% kế hoạch.

Năm 2021, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH tỉnh phấn đấu phát triển BHXH tự nguyện được 7.500 người; tốc độ tăng trưởng BHXH tự nguyện là 30%, đảm bảo đạt chỉ tiêu Kế hoạch UBND tỉnh giao./.

Bích Huệ