PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Toàn tỉnh thành lập được 1.634 Tổ phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng
Theo báo cáo của Sở Y tế, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2541/UBND-VXNV ngày 05/5/2021 và hướng dẫn của Sở Y tế, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 1.634 Tổ phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, huyện Ba Bể thành lập được 193 Tổ; huyện Bạch Thông 167 Tổ; huyện Chợ Đồn 228 Tổ; huyện Chợ Mới 164 Tổ; huyện Na Rì 314 Tổ, Huyện Ngân Sơn 187 Tổ; huyện Pác Nặm 137 Tổ và thành phố Bắc Kạn 244 Tổ.

Tổng số người tham gia các Tổ phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng là 5.509 người, phụ trách 79.346 hộ gia đình.

Qua thực tế cho thấy, các Tổ phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng đã góp phần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở, thông qua các hoạt động như: Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện sớm, báo cáo với chính quyền và cán bộ y tế tuyến xã các trường hợp nghi mắc Covid-19, đồng thời phát hiện những trường hợp không tự giác khai báo y tế, không chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tích cực hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc truy vết các đối tượng liên quan đến người nhiễm Covid-19…/.

Bích Huệ