PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021
Sáng nay, 07/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải phát biểu khai mạc Hội nghị

Kính thưa đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh!

Thưa các đồng chí, các đại biểu, các điểm cầu tham dự Hội nghị!

Năm 2020, kinh tế trong nước nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng gặp nhiều khó khăn, do thiên tai dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các địa phương, kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 đã đạt được những kết quả khả quan, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng và an ninh được giữ vững; có 28/37 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; GRDP năm 2020 tăng 3,1% so với năm 2019; GRDP bình quân đầu người đạt 40,7 triệu đồng, đạt 101,7% kế hoạch, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2019; tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước 72,9%, là tỉnh đứng thứ hai cả nước về sản phẩm OCOP với 131 sản phẩm; an ninh lương thực được đảm bảo; sản phẩm công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển; tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư được đẩy nhanh; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử được chỉ đạo quyết liệt.

Thưa các đồng chí!

Năm 2021 còn nhiều khó khăn, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải hết sức nỗ lực cố gắng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021, hôm nay, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021, thông qua  Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021 và một số nội dung khác.

Năm 2021, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội XII của tỉnh đã đề ra.

Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham gia ý kiến, xây dựng Chương trình hành động hoàn thiện để tổ chức thực hiện ngay, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021./.

Xin chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí!

Xin trân trọng cảm ơn!