PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 vượt kế hoạch đề ra
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3,69%, vượt mục tiêu kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bà con nông dân Chợ Mới thu hoạch lúa xuân

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện tương đối thuận lợi, năng suất cây trồng đạt khá; bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại một số địa phương đã được kiểm soát, bước đầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp mang lại hiệu quả.

Các mô hình sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị được các địa phương triển khai, nhân rộng như cây: Khoai tây, rau cải nhật, củ kiệu, củ cải… Việc chuyển đổi cây trồng, giống vật nuôi, sử dụng đất có hiệu quả hơn. Sản phẩm ngày càng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí, mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cơ giới hóa trong sản xuất ngày càng được đẩy mạnh như: Làm đất, chăm sóc, vận chuyển, sơ chế bảo quản...

Toàn tỉnh thực hiện được trên 17.000 ha cây lương thực có hạt, đạt 100% kế hoạch (KH); sản lượng lương thực có hạt ước đạt 86.646 tấn, đạt 99% KH. Một số cây trồng diện tích, sản lượng tăng so với cùng kỳ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như: Rau đậu các loại tăng 2% (55 ha), sản lượng tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó cây bí xanh thơm  thực hiện được 226 ha, đạt 119% KH; cây thuốc lá đạt 380 ha, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021…

Người dân thôn Bản Váng, xã Địa Linh, huyện Ba Bể thu hoạch bí xanh thơm

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm, đa số các hộ chăn nuôi gia súc đã chủ động dự trữ thức ăn, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét. Tại vùng đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi, các tổ chức, cá nhân tiếp tục tái đàn sản xuất, phục vụ nhu cầu của thị trường. Phương thức chăn nuôi được cơ cấu lại theo hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang quy mô lớn, chăn nuôi nông hộ nhưng áp dụng khoa học công nghệ, góp phần đưa tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi cao hơn cùng kỳ năm 2021. Mặc dù tổng đàn đại gia súc có 72.761 con, đạt 84% KH nhưng tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021, đàn lợn tăng 14%, đàn dê tăng 3%, sản lượng thịt hơi các loại tăng 4% so với cùng kỳ.

Tích cực trồng rừng, toàn tỉnh đã thực hiện được 3.727 ha, đạt 93% KH. Hiện nay, các địa phương tiếp tục trồng rừng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng trên 2,29%. Với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành mà chủ trì là ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh đạt 3,69%, vượt kế hoạch đề ra.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2022 đạt trên 3,5%, trong 6 tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung triển khai Phương án sản xuất vụ mùa đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó tập trung thực hiện các mục tiêu như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 90.439 tấn; tiếp tục chăm sóc diện tích cây dong riềng, khoai môn, cây ăn quả để đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao nhất; phấn đấu tổng đàn vật nuôi, diện tích nuôi thủy sản đạt chỉ tiêu kế hoạch; tiếp tục vận động người dân trồng rừng đạt kế hoạch giao, sản lượng gỗ khai thác đạt 304.000 m3…/.

Hương Dịu