PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn
Chiều 5/9, đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam do đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh khẳng định, Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi vào cuộc sống và có tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm và có nhận thức đúng đắn trong triển khai tín dụng chính sách, thường xuyên quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng CSXH; thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí các nguồn lực cho tín dụng CSXH gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững… Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng CSXH đến hội viên và Nhân dân. Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cùng tham gia thực hiện chính sách giảm nghèo, chăm lo đời sống cho các đối tuợng chính sách. Bên cạnh đó, nguồn vốn cho vay ưu đãi đã góp phần khắc phục tình trạng thiếu vốn phục vụ sản xuất, ngăn chặn hành vi cho vay nặng lãi ở nông thôn, giúp cải thiện đời sống cho người dân sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước…

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng chưa đồng đều tại một số địa phương; có nơi sử dụng vốn vay chưa hiệu quả, người dân chưa thoát nghèo bền vững. Nguồn lực của tỉnh để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách còn thấp (chiếm tỷ trọng 1,68% tổng nguồn vốn) so với nhu cầu thực tế của người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; chưa huy động được sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân để bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. Chất lượng tín dụng chính sách tuy đã được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu ở mức tương đối thấp nhưng vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Nhân dịp này, tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương bổ sung đối tượng vay vốn tín dụng chính sách đối với hộ dân sản xuất nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình, tạo điều kiện cho các đối tượng này có điều kiện tiếp cận tín dụng chính sách để có nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu. Nâng mức cho vay đối với chương trình hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ gia đình từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng/hộ mà không phải thế chấp tài sản. Nâng mức cho vay tối đa đối với Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ 10 triệu đồng/công trình lên 20 triệu đồng/công trình để đảm bảo đáp ứng chi phí cần thiết cho hộ dân xây dựng công trình trong tình hình mới. Hằng năm, bổ sung nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm cho tỉnh Bắc Kạn thực hiện các chính sách giải quyết việc làm.

Đối với Ngân hàng CSXH Việt Nam, tỉnh Bắc Kạn đề nghị tiếp tục quan tâm, bổ sung nguồn vốn cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP cho địa phương; quá trình phân bổ nguồn vốn có cân nhắc đến yếu tố khó khăn đặc thù của Bắc Kạn.

Tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu bổ sung vào Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” quy định để Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được gửi tại Ngân hàng CSXH nhằm có thêm nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo...

Đ/c Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam đánh giá cao kết quả tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới, cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội. Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh cần xây dựng kế hoạch, đề án tổng thể thực hiện tín dụng CSXH trên cơ sở điều kiện thực tế của tỉnh để việc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam khẳng định, Ngân hàng CSXH Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh trong triển khai tín dụng CSXH, hỗ trợ đối tượng hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững và các đối tượng chính sách tiếp cận đồng vốn tín dụng ưu đãi để phục vụ các hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh khẳng định, việc triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW đã thay đổi tư duy của cán bộ, đảng viên, các cơ quan chuyên môn và người dân về thực hiện tín dụng CSXH. Tín dụng CSXH được triển khai có hiệu quả đã thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự…  Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cám ơn sự quan tâm, chia sẻ của Ngân hàng CSXH Việt Nam đối với tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh để hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đ/c Ma Nhật Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thứ 6 từ phải sang) nhận quà của Công đoàn
Ngân hàng CSXH Việt Nam 

Nhân dịp này, Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng 1 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Kạn để xây nhà cho hộ nghèo./.

Hương Dịu