PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước
Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ước đến ngày 31/10/2020 là 9.037 tỷ đồng, tăng 12% so với 31/12/2019, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt 9.485 tỷ đồng, giảm 14% so với 31/12/2019, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước; ước tính nợ xấu 63 tỷ đồng, chiếm 0,7% trong tổng dư nợ, tăng 5% so với cuối năm 2019, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong 10 tháng đầu năm 2020, các chương trình tín dụng ngân hàng tiếp tục được thực hiện, cụ thể: Đến 31/10/2020, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn ước đạt 3.022 tỷ đồng, chiếm 41,4% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 942 tỷ đồng, chiếm 12,9%; dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao 05 tỷ đồng; dư nợ tín dụng chính sách của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội ước đạt 2.189 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 17/3/2020, các ngân hàng thương mại trên địa bàn cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay đối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến 30/9/2020, có 36 khách hàng được giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với tổng dư nợ là 157.710 triệu đồng, trong đó có 22 doanh nghiệp được hỗ trợ với tổng dư nợ là 154.534 triệu đồng; có 208 khách hàng được cho vay mới với lãi suất ưu đãi, tổng doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến 30/9/2020 là 793.027 triệu đồng, trong đó có 30 doanh nghiệp, hợp tác xã được cho vay mới, với tổng doanh số cho vay là 488.698 triệu đồng.

Hiện nay, các chi nhánh ngân hàng thương mại đang tiếp tục xem xét, thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19./.

Thu Cúc