PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể, sản phẩm OCOP năm 2022
Sáng 27/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể, đánh giá kết quả thực hiện chương trình OCOP năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các hợp tác xã, chủ thể OCOP và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa; PGS.TS Trần Văn Ơn - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Dược Hà Nội, cố vấn Chương trình OCOP quốc gia.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh phiên đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các HTX, chủ thể OCOP tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, tính đến tháng 12/2022, toàn tỉnh có 656 tổ hợp tác (THT) với 7.210 thành viên, tăng 287 THT so với năm 2021, đạt 166,1% so với kế hoạch năm 2022; có 353 hợp tác xã (HTX) với 3.600 thành viên, trong đó có 55 HTX mới thành lập; 2 Liên hiệp HTX với 18 thành viên. Trong năm 2022, các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển mô hình HTX được triển khai có hiệu quả, tác động nhiều mặt và trực tiếp đến việc củng cố, đổi mới, phát triển HTX, bước đầu làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và hộ nông dân về vai trò của HTX trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Một số HTX, THT đã phát huy nội lực, tranh thủ các điều kiện để phát triển. Một số HTX đã mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh, thị trường, tăng cường đầu tư máy móc và công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh, tạo ra được những mặt hàng mới, nâng cao chất lượng, mẫu mã đáp ứng yêu cầu thị trường, đóng góp cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trao Chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao
được công nhận lại, công nhận mới năm 2022 cho các HTX, chủ thể OCOP

Năm 2022, toàn tỉnh có 104 sản phẩm tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 3 sản phẩm đăng ký nâng hạng sao, 42 sản phẩm đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, 59 sản phẩm tham gia đánh giá lần đầu. Kết quả, tỉnh có 3 sản phẩm đủ điều kiện nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao; 41 sản phẩm được cấp lại giấy chứng nhận; 53 sản phẩm OCOP mới được công nhận, trong đó có 5 sản phẩm 4 sao.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các chủ thể sản xuất, năm 2022, toàn tỉnh có 11 sản phẩm có truy suất nguồn gốc quy trình sản xuất; 11 sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị; 10 sản phẩm nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất. Củng cố, phát triển 25 chủ thể OCOP tham gia Đề án giai đoạn 2018 - 2020 và hỗ trợ 28 chủ thể mới có sản phẩm tham gia năm 2022. 

Ông Vũ Việt Hùng - Giám đốc HTX Tiến Linh (thành phố Bắc Kạn) kiến nghị với lãnh đạo UBND tỉnh
tại phiên đối thoại

Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã đối thoại với các HTX, chủ thể OCOP về các chính sách hỗ trợ HTX như hỗ trợ vay vốn, miễn giảm thuế, chính sách liên quan về đất đai, các thủ tục để công nhận sản phẩm OCOP, tập huấn nâng cao năng lực cho HTX…

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Trần Văn Ơn -  Giảng viên cao cấp Trường Đại học Dược Hà Nội, cố vấn Chương trình OCOP quốc gia chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình OCOP và định hướng phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn đến năm 2023. Hội nghị cũng đã công bố quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022; trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2022 cho các HTX, chủ thể OCOP.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình khẳng định, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể được lãnh đạo tỉnh xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Bên cạnh đó, xác định thực hiện Chương trình OCOP là một giải pháp thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần thực hiện nhóm tiêu chí “kinh tế và tổ chức sản xuất” trong xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong thời gian qua, các tổ chức kinh tế tập thể đã có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng và quy mô sản xuất. Chương trình OCOP bước đầu đã thay đổi nhận thức quan trọng trong Nhân dân về sản xuất hàng hóa và dịch vụ, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, tích cực tham gia thực hiện an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá cao những ý kiến thảo luận, kiến nghị, đề xuất của các HTX, chủ thể OCOP với lãnh đạo tỉnh và khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng mọi ý kiến đóng góp, sẵn sàng lắng nghe và chuyển thể các ý kiến thành hành động để thúc đẩy các HTX, các chủ thể OCOP phát triển hơn nữa. Lãnh đạo tỉnh sẽ làm hết sức mình để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các HTX, chủ thể OCOP cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX, chủ thể OCOP hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững và ngày càng phát triển.

Đối với những kiến nghị cụ thể của các HTX, chủ thể OCOP tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp thu đầy đủ và tiếp tục nghiên cứu các văn bản trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý và tham mưu các nội dung vượt thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX, chủ thể OCOP phát triển. Đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương tăng cường công tác cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh liên quan đến thủ tục thuộc lĩnh vực HTX, liên hiệp HTX theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các HTX, chủ thể OCOP tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định và phát triển; ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành sản xuất kinh doanh; chủ động nghiên cứu tìm hiểu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm; năng động, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp liên kết, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, xác định rõ thế mạnh của HTX để sản xuất kinh doanh đảm bảo có hiệu quả tốt trong thời gian tới./.

Hương Dịu