PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2020
Sáng 08/01/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Long Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Năm 2020, ngành Tài chính đã đoàn kết, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sách tài khóa, quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống Nhân dân.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu NSNN năm 2020 ước đạt 1.507,1 nghìn tỷ đồng, bằng 98% dự toán, tỷ lệ động viên vào ngân sách Nhà nước đạt khoảng 23,9% GDP, huy động từ thuế và phí đạt khoảng 19,1% GDP.

Nhờ chủ động trong điều hành, việc chi NSNN đã hoàn thành mục tiêu đề ra với tổng chi NSNN ước khoảng 1.781,4 nghìn tỷ đồng, đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Điểm sáng trong công tác chi ngân sách năm 2020 là tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển tiến bộ hơn so với năm trước; ước tính đến ngày 31/12/2020, chi đầu tư phát triển đạt 82,8% dự toán (cùng kỳ năm 2019 đạt 62,9%); phấn đấu đến thời điềm khóa sổ kế toán năm 2020 (31/01/2021) đạt 92 - 93% dự toán. Bên cạnh đó, đã thực hiện giải ngân vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 đạt khoảng 75%.

Bội chi NSNN năm 2020 ước khoảng 248,5 nghìn tỷ đồng, dưới 4% GDP ước thực hiện (dự toán 3,44% GDP) tăng khoảng 14 nghìn tỷ đồng so với dự toán, bằng 10,5% mức Quốc hội cho phép điều chỉnh.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, năm 2020, công tác thu ngân sách được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Nhờ đó, đến ngày 31/12/2020, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 705,5 tỷ đồng, bằng 104,4% kế hoạch Trung ương giao và đạt 98,5% kế hoạch tỉnh giao, bằng 99,3% so với năm 2019. Tổng chi ngân sách địa phương cả năm đạt 6.324,6 tỷ đồng, bằng 105,6% kế hoạch đề ra.

Năm 2021, Bộ Tài chính xác định các nhiệm vụ chủ yếu về NSNN, gồm: Thu NSNN 1.343,3 nghìn tỷ đồng; chi NSNN 1.687 nghìn tỷ đồng; bội chi mức 4% GDP, số tuyệt đối là 343,67 nghìn tỷ đồng; tổng mức vay NSNN 608,56 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả ngành Tài chính đạt được trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; biểu dương các địa phương đã tích cực phòng chống dịch, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân, thu ngân sách đảm bảo dự toán.

Năm 2021, Thủ tướng đề nghị ngành Tài chính tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược theo hướng tài chính vì lợi ích tổng thể của nền kinh tế, vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Cần chủ động phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện ngày càng tốt hơn sứ mệnh đặc biệt quan trọng của mình, đó là đảm bảo huyết mạch của nền kinh tế thông suốt, an toàn và tạo nền, điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị , ngành Tài chính bám sát phương châm hành động của Chính phủ để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về môi trường đầu tư. Tiếp đó, cần tập trung thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật, các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính - NSNN. Làm tốt công tác quản lý thu NSNN, điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát bội chi NSNN trong phạm vi 4% GDP và phấn đấu thấp hơn…/.

Hương Dịu