PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường triển khai các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm
Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương từ nay đến cuối năm tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tội phạm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 

Công an thành phố Bắc Kạn tiến hành tiêu hủy các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo (Ảnh sưu tầm)

Theo đó, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm; xác định rõ trách nhiệm từng ngành, từng cấp; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Rà soát các nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới của đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đăng ký.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn cơ sở, những địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; tập trung từng nhóm đối tượng có nguy cơ cao, các đối tượng cụ thể. Tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng công nghệ số, các trang mạng xã hội về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo qua mạng, qua hệ thống viễn thông, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người năm 2022.

Nắm tình hình, giải quyết, không để kéo dài những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân ngay từ địa bàn cơ sở; tổ chức quản lý đối tượng, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, rà soát đúng, đủ và quản lý chặt chẽ người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý theo quy định của Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phối hợp với các lực lượng triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023; chủ động triển khai các phương án đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý trên tuyến trọng điểm, giải quyết các tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội.

Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh; đặc biệt tổ chức xét xử án điểm nhằm răn đe tội phạm và phát động quần chúng tham gia phong trào phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người. Bảo đảm tiến độ đưa ra truy tố, xét xử đối với các vụ án thuộc diện Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phát huy tối đa giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối đồng bộ với dữ liệu nghiệp vụ, phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm. Phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người, giữ gìn trật tự công cộng, không để tội phạm lộng hành hoặc lợi dụng hoạt động./.

Ngọc Tú