PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Ngày 11/6, tại Hội trường tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (Agribank Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị triển khai quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị đã triển khai nội dung của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; Quy định số 968/QĐ-NHNo-TD về hỗ trợ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Theo các quy định trên, Ngân hàng sẽ triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế áp dụng đối với các thoả thuận cho vay và giải ngân từ ngày 1/1/2022 đến 31/12/2023. Đây là chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tiên sử dụng ngân sách nhà nước có quy mô lớn (40.000 tỷ đồng) được triển khai qua hệ thống ngân hàng thương mại nhằm sớm đưa chính sách hỗ trợ vào thực tiễn, với mục tiêu giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất thấp để vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Hệ thống ngân hàng cũng sẽ chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề thủ tục, hồ sơ, tư vấn giúp cho doanh nghiệp sớm được tiếp cận nguồn vốn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh./.

Hương Lan