PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Dự án liên kết sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ cây khoai tây, củ cải trắng tại Chợ Mới
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2286/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ Dự án liên kết sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ cây khoai tây, củ cải trắng thuộc Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án liên kết sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ cây khoai tây, củ cải trắng do Công ty TNHH Nhật Minh 32 làm Chủ trì liên kết.

Việc liên kết sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ cây khoai tây sẽ thực hiện tại 5 xã: Thanh Thịnh, xã Thanh Mai, Yên Hân, Cao Kỳ, Thanh Vận.

Việc liên kết sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ cây củ cải trắng thực hiện tại 2 xã: Nông Hạ, Hòa Mục.

Có 313 hộ dân tham gia dự án liên kết.

Qua thực hiện Dự án sẽ từng bước hình thành vùng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từ cung ứng vật tư đầu vào, sản xuất, đến tiêu thụ sản phẩm khoai tây, củ cải trắng; đảm bảo tính bền vững, tăng khả năng cạnh tranh, phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp hộ nghèo trên địa bàn huyện Chợ Mới vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Nông Thị Cúc