PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai xây dựng 06 Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa xây dựng kế hoạch triển khai “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, địa bàn triển khai gồm xã Mỹ Phương (huyện Ba Bể); xã Xuân La và xã Nghiên Loan (huyện Pác Nặm); xã Đồng Thắng và thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn); thị trấn Yến Lạc (huyện Na Rì).

Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng được thành lập gồm: 01 chủ nhiệm là lãnh đạo UBND xã; 02 tư vấn viên là y sĩ, bác sĩ của trạm y tế làm việc kiêm nhiệm; 02 cán bộ quản lý, theo dõi người cai nghiện tại cộng đồng.

Điểm tư vấn có chức năng tiếp cận, vận động người nghiện ma túy tham gia các chương trình điều trị nghiện (cai nghiện hoặc điều trị Methadone); cung cấp dịch vụ tư vấn dự phòng tái nghiện và dự phòng lây nhiễm HIV cho người nghiện ma túy và người sau cai nghiện; hỗ trợ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng; khai thác và kết nối nguồn lực tại địa phương hỗ trợ người nghiện ma túy và sau cai nghiện; huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Việc triển khai các Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng sẽ tăng cường được sự tiếp cận của người nghiện đang điều trị Methadone tại cộng đồng, người sau cai nghiện và gia đình họ tới các dịch vụ hỗ trợ, trợ giúp, tư vấn về y tế và xã hội; tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người sau cai nghiện có nguy cơ tái nghiện và tỷ lệ lây nhiễm HIV cao, từ đó nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện./.

Bích Huệ