PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/03/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển vọng phát triển cây chè và một số cây trồng đặc hữu tại Thái Lạo
Với nhiều điều kiện thuận lợi, thôn Thái Lạo, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới có tiềm năng để phát triển cây chè, nhất là chè Shan tuyết và một số cây ăn quả ôn đới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Sỹ Huân (thứ hai từ trái sang) khảo sát tại thôn Thái Lạo

Thái Lạo là thôn tái định cư vùng cao của xã Yên Cư, thôn cách trung tâm xã 10 km. Toàn thôn có 27 hộ là đồng bào dân tộc Dao.

Trong thời gian qua, nhiều chương trình phát triển kinh tế, dự án khoa học như dự án 661, chương trình định canh - định cư, dự án 327, chương trình 134, 135, 167; dự án phát triển cây ăn quả ôn đới… triển khai tại đây được người dân trong thôn đồng tình tham gia. Nhờ đó, diện tích một số cây trồng như chè Shan tuyết, cây hồi, cây mỡ và một số cây ăn quả, cây dược liệu được mở rộng, phát triển. Hiện nay, toàn thôn có khoảng 30 ha chè Shan tuyết, 10 ha cây hồi, 10 ha cây quế, 10 ha cây mỡ, 7 ha cây ăn quả, 6 ha gừng, 0,3 ha thất diệp nhất chi hoa. Ngoài ra còn một số cây mơ, đào, hoa hồng cũng được bà con trồng thử nghiệm.

Các dự án đã và đang triển khai tại đây đã góp phần định hướng, lựa chọn cây trồng có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện thôn Thái Lạo. Tuy nhiên, là thôn vùng cao, giao thông đi lại khó khăn, địa hình có độ dốc lớn, trình độ dân trí không đồng đều nên cuộc sống của người dân Thái Lạo còn vô cùng khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm đến 77,77%. 

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Chợ Mới và các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát thực tế tại thôn Thái Lạo để có cơ sở tham mưu cho tỉnh chỉ đạo về phát triển cây chè và các cây trồng đặc hữu nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng. Qua khảo sát cho thấy, thôn Thái Lạo có nhiều điều kiện thuận lợi như khí hậu mát mẻ, độ cao trung bình của thôn khoảng 850 m so với mực nước biển, diện tích rừng còn khá lớn, đất đai còn màu mỡ nên thuận lợi việc phát triển một số cây trồng như chè Shan tuyết, cây dược liệu, cây hồi và một số loại cây ăn quả ôn đới. Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Lạo được thành lập với 10 thành viên và 13 ha chè Shan tuyết được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ là điều kiện thuận lợi để phát triển cây chè trong thời gian tới.

Cùng với đó, dự án phát triển cây ăn quả ôn đới và dự án phát triển cây chè đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó thôn Thái Lạo được chọn là địa điểm thực hiện dự án sẽ giúp người dân phát triển bền vững bền vững cây chè, cũng như lựa chọn được cây ăn quả ôn đới phù hợp với điều kiện của địa phương. Tuyến đường giao thông nối từ trung tâm xã Yên Cư đến thôn Thái Lạo (5 km chưa có đường bê tông) dự kiến được khởi công, xây dựng vào cuối năm 2022, đầu năm 2023 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất và dịch vụ du lịch.

Những điều kiện trên rất thuận lợi để thôn Thái Lạo từng bước xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc phát triển các loại cây trồng có thế mạnh như cây chè Shan tuyết, cây hồi, lê, mận, đào và một số cây dược liệu; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng nguyên liệu cho Công ty TNHH Vietnam MISAKI nhằm tăng giá trị sản xuất cho người dân...

Để khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân thôn Thái Lạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị UBND huyện Chợ Mới chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án khoa học đã được duyệt liên quan đến cây chè và các loại cây trồng ôn đới. Rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân để họ yên tâm đầu tư sản xuất. Quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Lạo mở rộng vùng nguyên liệu chè shan tuyết; xây dựng thương hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển thị trường cho sản phẩm chè shan tuyết. Tạo điều kiện cho Công ty TNHH Vietnam MISAKI triển khai vùng nguyên liệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Yên Cư nói chung và thôn Thái Lạo nói riêng đối với các loại cây trồng theo nhu cầu bao tiêu sản phẩm của Công ty TNHH Vietnam MISAKI. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Bắc Kạn cho phép cơ quan chuyên môn đặt hàng nhiệm vụ khoa học về phát triển cây dược liệu tại thôn thái Lạo.../.

Hương Dịu