PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/12/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triệt để tiết kiệm ngân sách, tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu kép
Năm 2021, trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nguồn thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong quản lý và điều hành ngân sách, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để tiết kiệm chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn; tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, trong năm 2021, tỉnh đã thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên được gần 70 tỷ đồng, trong đó tiết kiệm chi từ giao dự toán đầu năm trên 42 tỷ đồng; cắt giảm, tiết kiệm trong năm gần 28 đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ các nhiệm vụ đã giao nhưng chưa triển khai hoặc triển khai thực hiện chưa hết kinh phí, nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết phải triển khai ngay trong năm 2021 để thu hồi về ngân sách tỉnh, dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch với số tiền gần 14 tỷ đồng.

Cùng với việc tiết kiệm ngân sách từ chi thường xuyên, trong triển khai các dự án đầu tư vốn ngân sách nhà nước cũng được thực hiện nghiêm theo các quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong phân bổ nguồn vốn, thống nhất thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn trả nợ các dự án đã quyết toán, các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ và khởi công các dự án thực sự cần thiết, cấp bách. Đến nay, số nợ đọng sau quyết toán còn hơn 5 tỷ đồng, đã giảm hơn 16 tỷ đồng so với cuối năm 2020.

Thực hành tiết kiệm trong triển khai các dự án đầu tư công
(Ảnh: Mở rộng đường vào Trường Mầm non Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn)

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công; trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên.... Qua đó đã tiết kiệm được từ chi phí quản lý hành chính khoảng 7 tỷ đồng; qua thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án được gần 9 tỷ đồng; qua thẩm định dự toán mua sắm thường xuyên được trên 32 tỷ đồng...

Năm 2022, nguồn thu và cân đối ngân sách các cấp sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động của thiên tai, dịch bệnh, vì vậy, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí cần tiếp tục được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cùng với đó là siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước trong tất cả các lĩnh vực, bảo đảm chi ngân sách nhà nước thực sự tiết kiệm, hiệu quả, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tiết kiệm./.

Bích Huệ