PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trình xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“ Nghệ nhân ưu tú” cho 04 cá nhân của tỉnh Bắc Kạn
Ngày 05/11/2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Bắc Kạn đã có Tờ trình số 134/TTr-HĐXT đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“ Nghệ nhân ưu tú” cho 04 cá nhân của tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” đã họp vào ngày 13/10/2020 để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” cho 10 nghệ nhân.

Số nghệ nhân đủ điều kiện trình đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“ Nghệ nhân ưu tú” gồm 04 người. Trong đó, có 01 người đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” là ông Nguyễn Đăng Lưu, tổ Nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì và 03 người đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” gồm ông Nông Văn Hồ, thôn Thôm Chản, xã Xuân Dương, huyện Na Rì; ông Nguyễn Đình Kim, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông; ông Ma Văn Vịnh, thôn Phiêng Dường, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới./.

Thanh Thuyên