PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo mời cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng Davin Kid (lần 2)
Ngày 29/7/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn có Thông báo số 1551/TB-KSBT mời cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng Davin Kid.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 12/7/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đã có Thông báo số 1378/TB-KSBT về việc mời cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng Davin Kid.

Đến hết thời gian yêu cầu tại Thông báo trên (hết ngày 21/7/2022), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh không nhận được báo giá chào hàng của các nhà thầu tham gia chào thầu. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục thông báo cho các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá cho đơn vị với nội dung chi tiết tại Phụ lục.

Báo giá xin gửi về địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 10/8/2022 trong giờ hành chính.

Thông tin liên hệ: Bác sĩ Lường Thị Nguyệt, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn; điện thoại 0209.3878276.

Xem chi tiết Thông báo tại đây./.

BH