PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trung tâm Phục vụ hành chính công tổng kết công tác năm 2020
Chiều 19/01, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức chủ động tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích và trên phần mềm một cửa điện tử; có ý kiến đối với các cơ quan giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không bảo đảm về thời gian để công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định. Trong năm, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 14.422 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 99,9%.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận đều đánh giá cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, qua đó góp phần tích cực trong xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh. Đổng thời, các đại biểu cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, như: Vẫn còn một số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích chưa cao; hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh có thời điểm vẫn bị lỗi kỹ thuật, dẫn đến tình trạng mất nhiều thời gian chờ để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; phần mềm chuyên dùng của một số đơn vị chưa liên thông với nhau dẫn đến khó khăn cho công tác theo dõi, tổng hợp số liệu tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề nghị, để Trung tâm hoạt động hiệu quả hơn, toàn thể công chức, viên chức các sở, ban, ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm trong năm 2021 tiếp tục duy trì tác phong, thái độ giao tiếp lịch sự, cởi mở, thân thiện với tổ chức, cá nhân đến giao dịch, làm việc tại Trung tâm. Kịp thời hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân bảo đảm nhanh chóng, kịp thời. Chủ động theo dõi, đôn đốc xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trên hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Nhân dịp này, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành thường xuyên đôn đốc công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị ưu tiên, kịp thời giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm bảo đảm đúng tiến độ. Cùng với đó cần chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và đề xuất các sáng kiến, giải pháp..., qua đó, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm./.

Thu Cúc