PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trước 01/7/2021, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải thực hiện lắp đặt xong camera trên xe kinh doanh vận tải hành khách
Đây là nội dung yêu cầu của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 450/SGTVT/QLVT-PT&NL ngày 15/4/2021 về lắp đặt camera trên xe ô tô và áp dụng phần mềm quản lý bến xe khách theo lộ trình quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình lắp đặt camera, lộ trình áp dụng phần mềm quản lý bến xe khách nhằm phục vụ công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và quản lý bến xe khách theo đúng quy định, tại Công văn, Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn yêu cầu trước ngày 01/7/2021, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải thực hiện lắp đặt xong camera trên xe kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten -nơ, xe đầu kéo.

Đồng thời, các đơn vị kinh doanh vận tải lựa chọn loại camera lắp trên xe phải đảm bảo: Có chức năng ghi, lưu trữ theo quy định; truyền được dữ liệu hình ảnh với tần suất từ 12 đến 20 lần/giờ (tương đương 3 - 5 phút/lần truyền dữ liệu) về đơn vị kinh doanh vận tải và truyền về Tổng cục Đường bộ Việt Nam; lựa chọn các loại camera chạy trên nền tảng di động 4G hoặc 5G để đảm bảo tối ưu khi truyền hình ảnh và không phải thay thế; trước khi lắp đặt cần lưu ý kiểm tra, chạy thử các tính năng của camera, kiểm tra dữ liệu hình ảnh phải đảm bảo kèm theo các thông tin tối thiểu …/.

Bích Huệ