PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tư vấn giao trực tiếp 02 dự án khoa học
Ngày 22/10/2020, các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh làm Chủ tịch đã họp tư vấn giao trực tiếp 02 Dự án: “Thử nghiệm phân bón hữu cơ sinh học (HCSH) và hữu cơ khoáng (HCK) trên cây Quýt tại tỉnh Bắc Kạn”, “Xây dựng mô hình quản lý bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp theo nguyên lý y học gia đình tại tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án “Thử nghiệm phân bón hữu cơ sinh học (HCSH) và hữu cơ khoáng (HCK) trên cây Quýt tại tỉnh Bắc Kạn” do Hội Nông dân tỉnh chủ trì thực hiện; ThS. Lưu Văn Quảng làm chủ nhiệm Dự án.

Dự án có mục tiêu nhằm thử nghiệm phân bón HCSH và HCK trên cây Quýt nhằm xây dựng quy trình thâm canh tổng hợp, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

Dự án “Xây dựng mô hình quản lý bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp theo nguyên ý y học gia đình tại tỉnh Bắc Kạn” do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn chủ trì thực hiện; BSCKII. Nguyễn Tiến Tôn làm chủ nhiệm Dự án.

Mục tiêu của Dự án nhằm xác định tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường theo các lứa tuổi tại tỉnh Bắc Kạn; đánh giá kết quả thực hiện mô hình quản lý bệnh nhân mắc tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại cộng đồng.


Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh tư vấn Dự án Thử nghiệm phân bón hữu cơ sinh học 
và hữu cơ khoáng trên cây Quýt tại tỉnh Bắc Kạn

Qua nghe báo cáo thuyết minh đề cương Dự án của các đơn vị chủ trì thực hiện, các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đánh giá cả 02 Dự án đều cần triển khai thực hiện, đồng thời đã đóng góp ý kiến để các đơn vị chủ trì hoàn thiện đề cương thuyết minh Dự án về mục tiêu, phần tổng quan và điều chỉnh các nội dung phù hợp với mục tiêu Dự án…

Các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã nhất trí giao 02 Dự án lần lượt cho các đơn vị Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn chủ trì thực hiện trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung đề cương theo những ý kiến của các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh./.

Hương Dịu