PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tư vấn giao trực tiếp thực hiện dự án khoa học “Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại một số thôn của huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn”
Chiều 5/10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức tư vấn giao trực tiếp thực hiện dự án khoa học “Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại một số thôn của huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự họp

Dự án do Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi chủ trì thực hiện; ThS. Hán Thị Hồng Ngân làm chủ nhiệm. Dự kiến Dự án được thực hiện trong thời gian 48 tháng (2021 - 2024) với mục tiêu chung là trồng thử nghiệm một số cây trồng ôn đới có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với địa phương, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với định hướng phát triển du lịch tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Để đạt mục tiêu đề ra, Dự án thực hiện 3 nội dung: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số giống cây ăn quả tại xã Bình Văn, Yên Hân, Yên Cư, huyện Chợ Mới; hoàn thiện quy trình trồng thâm canh một số giống cây ăn quả ôn đới phù hợp với điều kiện tự nhiên các xã vùng cao huyện Chợ Mới; đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả. Các cây trồng được đưa vào trồng thử nghiệm là lê VH6, mận tam hoa, hồng LT1.

Sau khi nghe báo cáo đề cương thuyết minh Dự án, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến để đơn vị chủ trì thực hiện bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, phần tổng quan cần bổ sung tình hình sản xuất, tiêu thụ các loại quả lê VH6, mận tam hoa, hồng LT1 tại tỉnh Bắc Kạn; làm rõ hơn cơ sở để triển khai thực hiện Dự án; làm rõ hơn về điều kiện địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng những địa điểm triển khai Dự án; quy mô thực hiện mô hình cho 3 loại cây trồng là 9 ha; địa bàn thực hiện Dự án không quá rộng; lựa chọn hộ tham gia mô hình có điều kiện, có tư duy làm kinh tế; nội dung đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cần tổ chức tập huấn theo cây trồng, phù hợp với tiểu vùng khí hậu nơi triển khai các mô hình…

Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh nhất trí giao Dự án cho Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi chủ trì thực hiện./.

Hương Dịu