PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/10/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn đề nghị các sở, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công văn nêu, trong thời gian gần đây, trên toàn quốc và địa bàn tỉnh Bắc Kạn liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng, đặc biệt là nhiều vụ tai nạn lao động liên quan đến vi phạm trong quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và trang cấp, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.

Nguyên nhân của những vụ tai nạn lao động nêu trên chủ yếu là do các đơn vị, doanh nghiệp không xây dựng biện pháp, phương án làm việc trong không gian hạn chế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế (QCVN34:2018/BLĐTBXH); không tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định; trang cấp, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân không phù hợp hoặc không đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động còn nhiều vi phạm…

Để phòng ngừa xảy ra các vụ tai nạn lao động tương tự, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước và UBND các huyện thành phố tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý có môi trường làm việc trong không gian hạn chế phải xây dựng biện pháp, phương án làm việc theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế; kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, việc kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trang cấp, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện tự kiểm tra, rà soát, tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, đặc biệt kiểm tra việc xây dựng biện pháp, phương án làm việc theo QCVN34:2018/BLĐTBXH; kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, việc kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trang cấp sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân./

BH