PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND huyện Chợ Đồn tuyển dụng 83 chỉ tiêu viên chức năm 2021
Theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 được ban hành tại Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 14/5/2021, UBND huyện Chợ Đồn có nhu cầu tuyển dụng 83 chỉ tiêu viên chức.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể: 23 chỉ tiêu giáo viên Mầm non; 37 giáo viên Tiểu học; 19 giáo viên Trung học cơ sở; 01 giáo viên Trung học phổ thông; 01 chỉ tiêu Kỹ thuật chăn nuôi thú y, thủy sản; 01 chỉ tiêu Kỹ thuật lâm nghiệp, khuyến nông; 01 chỉ tiêu Hành chính - Tổng hợp.

Kế hoạch nêu rõ, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 20/5/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/6/2021 (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến cơ quan Phòng Nội vụ huyện chậm nhất vào ngày 20/6/2021).

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn. Địa chỉ: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (tầng 3, trụ sở HĐND - UBND huyện Chợ Đồn)./.

Thu Cúc