PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND thành phố Bắc Kạn hồi đáp thông tin bài viết “Nhiều hộ dân Khuổi Thuổm bức xúc vì đơn vị thi công lấn vào đất chưa được đền bù”
Ngày 17/9/2021, Báo Bắc Kạn điện tử đăng tải bài viết “Nhiều hộ dân Khuổi Thuổm bức xúc vì đơn vị thi công lấn vào đất chưa được đền bù”. Sau khi kiểm tra thực tế, ngày 4/10/2021, UBND thành phố Bắc Kạn đã có Văn bản 1929/UBND-VP về việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng phát.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, ngay sau khi Báo Bắc Kạn đăng bài báo nêu trên, UBND thành phố Bắc Kạn đã giao Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng, UBND phường Huyền Tụng, UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai, đại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Tây Bắc (đơn vị thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Chợ Nguyễn Thị Minh Khai), các hộ dân có diện tích đất liên quan tiến hành kiểm tra cụ thể tại hiện trường, khu vực nhà đầu tư đang thi công xây dựng.

Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị thi công xây dựng kè chắn đất theo đúng chỉ giới đất đã thu hồi và thực hiện thi công xây dựng công trình theo đúng mốc giới được giao đất tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Tây Bắc sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai, không có tình trạng lấn chiếm vào đất chưa được đền bù của các hộ dân như phản ánh của Bài báo đăng tải ngày 17/9/2021.

Để tránh tạo dư luận xấu trong Nhân dân về công tác quản lý nhà nước của thành phố về đất đai, thu hồi, giải phóng mặt bằng, đồng thời làm ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư trên địa bàn. UBND thành phố đề nghị Báo Bắc Kạn xem xét chỉnh sửa lại tiêu đề và nội dung của bài báo nêu trên./.

Thu Cúc (tổng hợp)