PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức đón và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với người về từ các tỉnh phía Nam
Trong những ngày qua, nhiều người dân từ các tỉnh phía Nam trở về tỉnh Bắc Kạn (và đi qua tỉnh Bắc Kạn về tỉnh Cao Bằng) bằng phương tiện cá nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn giao thông. Dự báo trong thời gian tới, người dân trở về tỉnh và đi qua địa bàn tỉnh tiếp tục tăng với số lượng lớn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho công dân, hạn chế thấp nhất dịch bệnh Covid-19 có thể xâm nhập vào địa bàn, ngày 10/10/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 6793/UBND-VXNV chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức đón và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với người về từ các tỉnh phía Nam.

Theo đó, tại Công văn, UBND tỉnh giao UBND huyện Chợ Mới chỉ đạo chốt kiểm soát y tế liên ngành lập danh sách công dân trở về tỉnh Bắc Kạn và công dân đi qua tỉnh Bắc Kạn về tỉnh Cao Bằng; khai báo y tế, thực hiện test nhanh và bố trí chỗ nghỉ tạm thời cho công dân; thông báo danh sách cho Công an tỉnh và các huyện, thành phố để tổ chức đón, bàn giao công dân về địa phương.

Công an tỉnh tổ chức đưa công dân từ địa bàn huyện Chợ mới để bàn giao cho các địa phương, cụ thể như sau:

Công dân về huyện Na Rì: Bàn giao tại ngã ba Thác Giềng;

Công dân về thành phố Bắc Kạn và huyện Chợ Đồn: Bàn giao tại Km số 3, thành phố Bắc Kạn (ngã 3 đường đi Chợ Đồn);

Công dân về các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Bạch Thông, Ngân Sơn: Bàn giao tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông. Trường hợp có công dân về tỉnh Cao Bằng thì Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Ngân Sơn tiếp tục đưa dẫn đến hết địa phận tỉnh Bắc Kạn và bàn giao cho Công an tỉnh Cao Bằng.

Trong suốt quá trình di chuyển, bàn giao phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Tùy theo số lượng công dân để bố trí lưu lượng đón, đưa dẫn mỗi ngày 2 lượt (7h30’ và 15h00’ hằng ngày).

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với công dân trở về từ các tỉnh phía Nam theo đúng quy định./.

Hồng Nhung