PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng phòng Covid-19
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng vừa ký Công văn số 6159/UBND-VXNV chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng phòng Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, về công tác phòng, chống dịch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêm chủng quốc gia.

Sở Y tế tham mưu thành lập các Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo, thực hiện tiêm chủng tại các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp, cung cấp đầy đủ vắc xin để đảm bảo công tác tiêm chủng; UBND các huyện, thành phố thành lập các Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo công tác tiêm chủng trên địa bàn, trong đó, ngành Y tế đóng vai trò nòng cốt, ngành Giáo dục vận động học sinh, phụ huynh tiêm chủng cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thành phố tăng cường truyền thông về hiệu quả của vắc xin, phát hiện và có biện pháp xử lý nguồn thông tin về vắc xin không đúng với chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo, phổ biến, triển khai có hiệu quả “Hướng dẫn giám sát bệnh Đậu mùa khỉ” của Bộ Y tế theo Quyết định số 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022.

Về áp dụng công nghệ thông tin trong việc phòng, chống dịch và quản lý tiêm chủng: Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố phối hợp, chỉ đạo các điểm tiêm chủng thực hiện cập nhật kịp thời mũi tiêm ngay trong ngày và làm sạch dữ liệu tiêm chủng theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Bộ Công an để cập nhật kịp thời dữ liệu vắc xin, từ đó có căn cứ xác định nhu cầu và phân bổ vắc xin cũng như có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường  giám sát, tiếp tục cập nhật thông tin quản lý dữ liệu bệnh truyền nhiễm từ cấp xã trở lên, đảm bảo công tác phòng, chống dịch nói chung và phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng để kịp thời đáp ứng với tình hình dịch bệnh./.

Hồng Nhung