PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tiêm chủng mũi 3 và xây dựng kế hoạch tiêm chủng mũi 4 phòng Covid-19
UBND tỉnh ban hành Công văn số 3219/UBND-VXNV ngày 25/5/2022 chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát đối tượng, khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai tiêm chủng; tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên trong quý II/2022 và hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II/2022. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mũi 4 cho đối tượng cần tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 9/5/2022.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế) ký cam kết với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố về việc triển khai tiêm chủng và chịu trách nhiệm về kết quả tiêm chủng; giao chỉ tiêu tiêm chủng cho các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tiêm chủng cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng, ở từng địa bàn và có chế tài xử lý nếu không đạt được chỉ tiêu đề ra.

Tổ chức tiêm chủng khoa học, an toàn, hiệu quả theo các hướng dẫn đã ban hành của Bộ Y tế; huy động sự tham gia của tất cả các ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng. Tổ chức nhiều điểm tiêm lưu động tại các trường học, khu công nghiệp, cụm dân cư... nhằm tăng cường tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đối với các nơi tiêm chủng chậm cần điều ngay lực lượng hỗ trợ để tiêm nhanh nhất có thể.

UBND các huyện, thành phố báo cáo Huyện ủy, Thành ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương (đặc biệt là người đứng đầu) đối với công tác tiêm chủng. Địa phương nào có ý kiến trả lại vắc xin hoặc không tiếp nhận đủ vắc xin sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch tại địa bàn thì người đứng đầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo, tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để người dân hiểu, đồng thuận và đi tiêm chủng các mũi tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy đủ. Quán triệt quan điểm “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất” và thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân./.

Hồng Nhung