PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (tại Công văn số 8627/VPCP-KGVX ngày 14/10/2020 của Văn phòng Chính phủ), dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn chưa giảm, nguy cơ tăng mạnh trở lại vào mùa đông ở những nơi lới lỏng các biện pháp chống dịch. Trong nước, dù đã kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng nếu lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch thì dịch có thể xuất hiện trở lại, lây lan gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe của Nhân dân và kinh tế xã hội của đất nước.

Để giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chung sống an toàn, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có Công văn số 6187/UBND-VXNV ngày 19/10/2020 yêu cầu: 

Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 và các văn bản có liên quan, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt việc khai báo y tế, cách ly và theo dõi y tế sau cách ly (đủ ít nhất 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh) đối với tất cả những người nhập cảnh.

Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố phối hợp, chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở quản lý, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh trên địa bàn. Công an tỉnh chỉ đạo phối hợp quản lý việc di chuyển theo đúng quy định phòng chống dịch.

Sở Y tế chỉ đạo tất cả các cơ sở khám chữa bệnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp và Trung tâm Điều dưỡng Người có công thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn, đồng thời bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế để cập nhật và triển khai các hướng dẫn phòng chống dịch đối với trường học, cơ sở lưu trú, giao thông công cộng, nhà máy, công sở... trong tình hình mới.

Các sở ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở (trước hết là các trường học và cơ sở lưu trú) thực hiện nghiêm các hướng dẫn và cập nhật trên hệ thống Bản đồ chống dịch Covid-19, kiên quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn.

Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện việc lập Sổ sức khỏe điện tử toàn dân, xác định nhóm đối tượng dễ bị tổn hại nặng tới sức khỏe nếu bị nhiễm Covid-19 để ưu tiên bảo vệ; thúc đẩy tiến độ triển khai khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám bệnh qua mạng./.

Hồng Nhung