PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6931/UBND-NNTNMT về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Ảnh minh họa

Hiện nay, bệnh Viêm da nổi cục đã xuất hiện trên đàn bò tại 2 thôn Nà Lạn, Bó Lếch thuộc xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn; số bò mắc bệnh là 05 con, làm chết 01 con. Để phòng, chống bệnh có hiệu quả, không để dịch phát sinh và lây lan ra diện rộng, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

UBND huyện Ngân Sơn chỉ đạo quyết liệt các biện pháp chống dịch tại vùng có dịch và vùng bị dịch uy hiếp; tổ chức nuôi cách ly động vật chưa có biểu hiện của bệnh tại khu vực có gia súc mắc bệnh; tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng bệnh, áp dụng các biện pháp tiêu diệt các loại côn trùng như: ruồi, muỗi, ve, mòng...; nghiêm cấm việc vận chuyển trâu, bò ra, vào vùng có dịch để hạn chế dịch bệnh lây lan. Chỉ đạo tăng cường giám sát dịch bệnh trên địa bàn quản lý, trường hợp phát hiện gia súc nghi mắc bệnh phải khẩn trương phối hợp với cơ quan Thú y tổ chức phòng, chống dịch theo quy định.

UBND huyện Pác Nặm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, các biện pháp phòng chống bệnh Viêm da nổi cục tại khu vực chợ trâu, bò xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trong tỉnh và các tỉnh lân cận, có biện pháp xử lý kịp thời, cần thiết phải tạm dừng họp chợ trong thời gian nhất định để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

UBND các huyện, thành phố chưa xảy ra dịch, khẩn trương tổ chức thống kê lại toàn bộ tổng đàn và số hộ nuôi gia súc (trâu, bò, dê) trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện gia súc có biểu hiện bệnh, nghi mắc bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan Thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho đàn gia súc. Thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi. Khi có dịch xảy ra, triển khai áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan Thú y đảm bảo phù hợp và hiệu quả; xem xét các điều kiện công bố dịch theo quy định. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác giám sát dịch bệnh đến tận thôn, bản để phát hiện nhanh, chính xác, kịp thời. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công tác phòng, chống dịch đảm bảo hiệu quả, thực hiện ngay các biện pháp chống dịch không để lây lan ra diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, kinh phí xét nghiệm,... phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật lưu thông ra, vào địa bàn tỉnh; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào vùng dịch. Căn cứ tình hình thực tế, chủ động thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Viêm da nổi cục để người dân chủ động phòng, tránh. Tổng hợp số liệu tổng đàn và số hộ nuôi gia súc (trâu, bò, dê) trên địa bàn tỉnh, tham mưu, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch có hiệu quả./.

Nông Cúc