PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh chỉ đạo việc rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4417/UBND-VXNV chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tiến hành rà soát lập danh sách tất cả các trường hợp trên địa bàn đã từng đi đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/7/2020 để sàng lọc, xác minh các trường hợp có nguy cơ, tổ chức cách ly y tế phù hợp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế; lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và yêu cầu tất cả các trường hợp này thực hiện ngay việc khai báo, giám sát y tế, cập nhật tình hình sức khỏe theo quy định.

Các trường hợp là bệnh nhân nội trú, người nhà bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân, người từng làm việc, thực tập tại Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã trở về địa phương (nếu có) yêu cầu cách ly y tế tập trung. Đối với các trường hợp đã từng đi đến các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao khác trong các thông báo khẩn của Bộ Y tế, yêu cầu cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nói trên và lập danh sách các trường hợp có tiếp xúc gần để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly phù hợp, kịp thời.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ngành Y tế khẩn trương rà soát, sàng lọc, xác minh tất cả các trường hợp trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/7/2020 đã từng đi đến thành phố Đà Nẵng và phối hợp giám sát việc thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng./.

Hồng Nhung