PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4424/UBND-VXNV chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 và 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 3195-CV/TU ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các cơ quan báo chí trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…

Tổ chức hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi cư trú các trường hợp thuộc diện phải cách ly. Tuyên truyền, khuyến cáo người dân đã đến thành phố Đà Nẵng và vùng có dịch trở về địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 08/7 đến nay thực hiện khai báo y tế điện tử, tự theo dõi sức khỏe; không nên di chuyển đến thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch trong thời gian dịch bệnh chưa được khống chế.

Đối với người đã tiếp xúc người bệnh cần cách ly ngay, đồng thời theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ, có phương án cụ thể đối với các đối tượng này. Đối với người đã có biểu hiện ho, sốt, đã đến các địa điểm đã bị cách ly, phong tỏa, khu vực có các ca nhiễm bệnh theo thông báo của Bộ Y tế cần được xét nghiệm ngay.

Giao Sở Y tế, Sở Tài chính và các địa phương tham mưu, bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế, trước hết là công cụ, phương tiện, vật tư phục vụ cho xét nghiệm trên diện rộng và cán bộ, lực lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Tùy diễn biến dịch, Sở Y tế chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng mức nguy cơ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020. Sở Y tế, các cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch phòng, chống dịch, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương có phương án tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học bảo đảm an toàn.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất - nhập cảnh, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm các vụ việc nhập cảnh trái phép.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố phối hợp, tiếp tục chuẩn bị, bảo đảm sẵn sàng các cơ sở cách ly tập trung, kể cả bệnh viện dã chiến, cơ sở lưu trú, khách sạn để sử dụng kịp thời khi cần thiết.

Giao ngành Y tế phát động toàn ngành, tập trung mọi lực lượng phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời chú ý phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, không để bùng phát, lan rộng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động. Tiếp tục duy trì một số hoạt động trực tuyến như khám bệnh từ xa, giáo dục từ xa, thực hiện thủ tục hành chính…

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động, phối hợp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng kinh tế; tăng cường công tác quản lý không để thiếu hàng, sốt giá; lưu ý đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và các hoạt động kinh tế - xã hội./.

Hồng Nhung