PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh họp đôn đốc thu ngân sách năm 2020
Sáng 15/10/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp đôn đốc thu ngân sách năm 2020 với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đến hết ngày 13/10/2020, toàn tỉnh thu ngân sách trên 450 tỷ đồng, đạt 67,2% so với dự toán Bộ Tài chính giao và 63,4% dự toán tỉnh giao. Tiến độ thu đạt thấp so với dự toán năm, trong đó có một số khoản thu thấp như: Doanh nghiệp Nhà nước đạt 66,5%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 57,2%; thuế bảo vệ môi trường đạt 66,3%, thu tiền sử dụng đất đạt 32,5%...

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, nguyên nhân thu ngân sách Nhà nước đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên thiếu hụt nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh và do thực hiện đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất chậm, gặp nhiều khó khăn về cơ chế, thủ tục hành chính.


Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thu ngân sách Nhà nước, đồng thời thảo luận, đề xuất một số giải pháp chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế từ nay đến cuối năm 2020, nhất là trong lĩnh vực khoáng sản và xây dựng cơ bản.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đề nghị Cục Thuế tỉnh tiếp tục đôn đốc thu ngân sách; thường xuyên báo cáo tiến độ và vướng mắc phát sinh trong quá trình thu các khoản thuế, kịp thời đề xuất biện pháp tháo gỡ. Các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan để tiến hành đấu giá các khu đất theo kế hoạch đã đề ra. Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản; tham mưu, đề xuất các giải pháp thu thuế hợp lý, sát thực tế để điều chỉnh phù hợp đối với các doanh nghiệp thực hiện ấn định thuế tài nguyên khoáng sản./.

Thu Cúc