PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh họp phiên tháng 3/2021
Sáng 26/3/2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 3/2021 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2021 và bàn một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Phiên họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phiên họp UBND tỉnh tháng 3/2021

Quý I/2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, công tác chuẩn bị, chăm lo Tết cho Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa gắn với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng sự đồng lòng của Nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định, các chính sách an sinh xã hội trong được đảm bảo, công tác chăm sóc sức khỏe, lao động, việc làm, giảm nghèo được quan tâm, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; toàn thể Nhân dân vui xuân, đón Tết trong không khí phấn khởi, vui tươi, đầm ấm và an toàn. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Bắc Kạn chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19.

Thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện cuộc bầu cử theo đúng quy định. Đến nay, tỉnh đã thành lập 02 Ban bầu cử Quốc hội và 14 Ban bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh; tiếp nhận và gửi 15 hồ sơ ứng cử ĐBQH về Hội đồng bầu cử Quốc gia, tiếp nhận 98 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Trong quý II/2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 02a-NQ/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn; tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo kịp thời, thống nhất với thực tiễn của tỉnh. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã giao tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021.

Trong đó, khẩn trương hoàn thiện các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và 04 chương trình trọng tâm của tỉnh, đồng thời chuẩn bị các hồ sơ báo cáo, tờ trình trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ tháng 4/2021. Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, tập trung chỉ đạo gieo trồng vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ và chỉ tiêu kế hoạch giao; tổ chức chỉ đạo tái đàn lợn phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; thực hiện nghiêm các giải pháp bảo vệ rừng; hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng; chủ động các phương án phòng tránh, ứng phó với thiên tai. Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, chủ động thăm nắm tình hình hoạt động, tạo điều kiện hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo đúng tiến độ đã cam kết; tăng cường giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn ODA; chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, chuẩn bị tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

Cùng với việc thảo luận, đánh giá những kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong quý I và bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021, Phiên họp đã thảo luận, nhất trí thông qua những nội dung cơ bản của các dự thảo: Quyết định về việc ban hành kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2021; Quyết định ban hành Quy định về quy mô công trình cho từng khu vực làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phiên họp cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung trình kỳ họp thường lệ tháng 4/2021, HĐND tỉnh khóa IX: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Tờ trình dự thảo Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ nguồn ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố (đợt 2)…

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2021 có bước phát triển khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2020, tỉnh đã đáp ứng được “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai theo đúng kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải phát biểu tại Phiên họp

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải lưu ý các sở, ngành phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ đề ra. Quan tâm chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra thành công, cùng với đó là thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức đúng quy trình. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chuẩn bị các điều kiện để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm học 2020 - 2021 đạt kết quả cao nhất và chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập phòng thủ tỉnh dự kiến diễn ra trong tháng 10/2021…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị chủ trì tham mưu những nội dung trình kỳ họp thường lệ tháng 4/2021 HĐND tỉnh khóa IX rà soát, hoàn chỉnh xong trước ngày 30/3/2021./.

Hương Dịu