PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh họp thông qua các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X
Sáng 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Nông Quang Nhất chủ trì phiên họp thông qua các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X. Dự Phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Phiên họp

Phiên họp cho ý kiến, xem xét thông qua 9 báo cáo và 21 tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024; quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu; quy định chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2024…

Các đại biểu cơ bản đồng tình với những nội dung nêu trong các báo cáo. Đối với một số tờ trình dự thảo nghị quyết, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ pháp lý xây dựng nghị quyết; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tế đối với giá đất, mức hỗ trợ học phí đối với con em công nhân làm việc tại các khu/cụm công nghiệp, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản…


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các sở, ngành, cơ quan tham mưu soạn thảo các báo cáo, dự thảo tờ trình nghị quyết cần nhanh chóng rà soát kỹ lưỡng, tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu để xem xét, bổ sung hoàn thiện trước khi trình HĐND tỉnh khóa X tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023./.

Thu Cúc