PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng Hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
Ngày 24/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin "Hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến".

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Việc xây dựng Hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến nhằm cung cấp giải pháp tối ưu trong hoạt động tuyển sinh đầu cấp thay thế cho các hình thức nộp hồ sơ giấy, mang lại hiệu quả cao và giảm bớt thủ tục, đảm bảo thủ tục chính xác, tránh trùng lặp, minh bạch, giúp hỗ trợ đăng ký nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến; từng bước thực hiện đăng ký tuyển sinh không dùng hồ sơ giấy; hỗ trợ các tra cứu thông tin tuyển sinh; thực hiện quy trình xét tuyển hồ sơ trực tuyến; thực hiện thống kê số lượng học sinh đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển; thực hiện tra cứu kết quả tuyển sinh của học sinh, đồng thời đảm bảo việc kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với hệ thống khác có liên quan.

Hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến được triển khai đến 296 đơn vị, gồm 288 cơ sở giáo dục và 8 trung tâm giáo dục thường xuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị được giao chủ trì thuê dịch vụ gồm 2 hạng mục chính: Thuê Hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến cho tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh Bắc Kạn; thuê hạ tầng máy chủ cài đặt phần mềm, triển khai hệ thống (cho đến khi hạ tầng Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh đáp ứng yêu cầu tối thiểu đề ra), với tổng dự toán kinh phí trên 1,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước./.

Lam Đinh