PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Đại hội
Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh tổ chức họp để rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự họp

Tại cuộc họp, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HDND và UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Công ty Điện lực Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn, Viễn thông Bắc Kạn đã báo cáo về tình hình thực hiện công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ được giao.

Theo đó, đến thời điểm hiện nay, các cơ quan, đơn vị đều đã sẵn sàng công tác phục vụ Đại hội. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã chuẩn bị phương án về chỗ nghỉ cho các đại biểu theo nhiệm vụ được giao; phân công cán bộ phục vụ Đại hội. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy thành lập Trung tâm Báo chí; biên soạn áp phích tuyên truyền kết quả Đại hội...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đánh giá, các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Để công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đảm bảo an toàn, chu đáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh có kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu chi tiết hơn. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đảm bảo an toàn thông tin liên lạc trong thời gian diễn ra Đại hội... Công ty Điện lực Bắc Kạn phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Nhà khách tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy kiểm tra, đảm bảo an toàn đường điện. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn đảm bảo nguồn nước cho toàn thành phố, phục vụ Đại hội. Nhà khách tỉnh kiểm tra lại các phòng nghỉ khu B, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh kiểm tra Hội trường tỉnh, chuẩn bị tốt nhiệm vụ đưa đón đại biểu được phân công; quán triệt cán bộ tham gia phục vụ Đại hội phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.../.

Hương Dịu