PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác xây dựng cơ bản năm 2021
Chiều 08/02/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác xây dựng cơ bản đầu năm 2021 và tổng kết thực hiện Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2020, tổng kế hoạch vốn thực hiện giải ngân là 2.513,042 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của tỉnh đạt 86% kế hoạch (KH), cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước (tỷ lệ giải ngân cả nước đạt 83,1% KH).

Năm 2021, HĐND tỉnh giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công là 2.298,997 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương 578,7 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 1.720,297 tỷ đồng. Đến nay, tổng kế hoạch vốn đã phân bổ cho các công trình, dự án và phân bổ cho cấp huyện điều hành là 2.002,485 tỷ đồng, còn lại 296,512 tỷ đồng dự kiến sẽ phân bổ chi tiết sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong tổng kế hoạch vốn đã phân bổ, số kế hoạch vốn đã được các chủ đầu tư cam kết giải ngân là 1.910,175 tỷ đồng.

Sau 04 năm triển khai thực hiện Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, công tác quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng đảm bảo tập trung, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh. Cùng với kết quả đầu tư từ những năm trước, trong giai đoạn 2016-2020, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2020 và bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, công trình trong năm 2021; những kết quả thực hiện Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đánh giá năm 2020, tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản của tỉnh khá nhanh với tỷ lệ giải ngân cao hơn trung bình của cả nước; ghi nhận và biểu dương các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như thành phố Bắc Kạn, huyện Ngân Sơn.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trước mắt, tất cả các đơn vị, chủ đầu tư rà soát lại những công trình, dự án chuyển tiếp năm 2021. Các đơn vị cần rà soát lại những nguồn không thể giải ngân để báo cáo UBND tỉnh xem xét hướng xử lý. Trên cơ sở kế hoạch năm 2021 và các công trình chuyển tiếp năm 2021, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, chương trình và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các cán bộ Ban Quản lý Dự án để chủ động trong thực thi nhiệm vụ. Các đơn vị, địa phương chủ động tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đặc biệt là những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm về tiến độ. Các chủ đầu tư tập trung thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối đôn đốc, theo dõi kế hoạch thực hiện của các chủ đầu tư, các dự án và chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn của các dự án không kịp giải ngân. Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc về quyết toán, thu hồi nợ xây dựng cơ bản.

Đối với Đề án Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục triển khai và phân công cụ thể trong chương trình, kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng như kế hoạch đầu tư hằng năm. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu là công tác kiểm tra, rà soát trong lĩnh vực ngành dọc của Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài Chính; công tác tài nguyên môi trường; các vấn đề liên quan đến rừng.../.

Hương Dịu