PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều 02/02/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh) họp triển khai công tác bầu cử. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ủy ban bầu cử tỉnh họp triển khai công tác bầu cử

Cuộc họp đã tập trung thảo luận và thống nhất kế hoạch về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh; thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu dự họp cũng đã cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch tổ chức đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu những ý kiến đóng góp tại cuộc họp để hoàn chỉnh các dự thảo về kế hoạch triển khai công tác bầu cử, phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh, kế hoạch tổ chức thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, tham mưu UBND tỉnh ban hành. Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các tiểu ban xây dựng xong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trước ngày 20/02/2021./.

Hương Dịu