PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa có Công văn đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng vận động Nhân dân không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tối đa việc di chuyển đến vùng có dịch và không đi từ vùng có dịch sang địa phương khác, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, nếu trở về từ vùng có dịch phải chủ động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, trong trường hợp có biểu hiện bất thường như ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực,… phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình, phát hiện những người có nguy cơ bị nhiễm Covid-19, những người nhập cảnh trái phép qua biên giới cư trú trên địa bàn để kịp thời cung cấp thông tin cho ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Tiếp tục tổ chức tiếp nhận quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 khi có tổ chức, cá nhân đến ủng hộ (nếu có).

Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, các sở, ngành về phòng, chống dịch Covid-19; vận động cán bộ, công chức và Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh.

Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân sử dụng ứng dụng Bluezone.../.

Triệu Thanh