PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chiều 9/11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa đã chủ trì Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội thảo

Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến tại Hội nghị lần này quy định: Nội dung, định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; các nội dung chi từ nguồn kinh phí đối ứng để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ được thực hiện theo mức chi tương ứng; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc nội dung triển khai của các chương trình khoa học và công nghệ theo các quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trong từng giai đoạn được áp dụng và các quy định tài chính đặc thù (nếu có)...

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục, tuy nhiên cũng đề xuất làm rõ một số nội dung về: Thù lao đối với một số chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh; chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; bản thuyết minh cần làm rõ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn; những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện các quyết định của UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong những năm qua từ cấp tỉnh cho đến cơ sở…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cảm ơn sự đóng góp thẳng thắn của các đại biểu, đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan dự thảo Nghị quyết tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung chưa hợp lý, làm rõ những vấn đề các đại biểu đã góp ý, khẩn trương hoàn thiện để sớm trình HĐND tỉnh ban hành..../.

Thu Cúc