Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Công văn số 1634/VPCP-KTN ngày 10/3/2015 của Văn phòng Chính phủ vể việc phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/03/2015
Số hiệu 1634/VPCP-KTN
Người ký PHÓ CHỦ NHIỆM - Nguyễn Cao Lục
Số hiệu văn bản sao 66/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 03/04/2015
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận TT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TC, CT, TNMT; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In