Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 2/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/03/2011
Số hiệu 264/QĐ-TTg
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG - Hoàng Trung Hải
Số hiệu văn bản sao 68/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 10/04/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Minh Đức
Nơi nhận TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT, KHCN, KHĐT, TC; Ban dân tộc tỉnh ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In