Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 12151/QĐ-BCT ngày 31/12/2014 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 31/12/2014
Số hiệu 12151/QĐ-BCT
Người ký THỨ TƯỞNG - Hồ Thị Kim Thoa
Số hiệu văn bản sao 76/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 13/04/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Đỗ Thị Thanh
Nơi nhận TT UBND tỉnh; Sở: Công thương, NN-PTNT; Văn phòng điều phối tỉnh; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In