Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Kế hoạch số 08-KH/BCĐTW(ĐA 61) ngày 16/3/2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về việc hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 năm 2015
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/03/2015
Số hiệu 08-KH/BCĐTW(ĐA 61)
Người ký TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO - Hà Thị Khiết
Số hiệu văn bản sao 78/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 13/04/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Đỗ Thị Thanh
Nơi nhận Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 61; Hội nông dân tỉnh; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In