Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Báo cáo số 48-BC/BCĐTW(ĐA 61) ngày 13/3/2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về kết quả chỉ đạo thực hiện Đề án 61 "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông d
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 13/03/2015
Số hiệu 48-BC/BCĐTW(ĐA 61)
Người ký TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO - Hà Thị Khiết
Số hiệu văn bản sao 79/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 13/04/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Đỗ Thị Thanh
Nơi nhận Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 61; Hội nông dân tỉnh; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In