Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Công văn số 248/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 18/03/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng bản đồ nền địa hình và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm của Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giớ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/03/2015
Số hiệu 248/BTNMT-ĐĐBĐVN
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Linh Ngọc
Số hiệu văn bản sao 81/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 13/04/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Đỗ Thị Thanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In