Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 31/2015/TT-BTC ngày 12/3/2015 của Bộ Tài Chính về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và qu
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 12/03/2015
Số hiệu 31/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trương Chí Trung
Số hiệu văn bản sao 96/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 13/04/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Đỗ Thị Thanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở : TC, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In