Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 01/QĐ-BCĐNN ngày 01/4/2015 của Ban Chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 về việc phê duyệt Phương án chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn năm 2015 - 2016 của Ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch Bảo vệ và phá
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/04/2015
Số hiệu 01/QĐ-BCĐNN
Người ký BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT - Cao Đức Phát
Số hiệu văn bản sao 118/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 23/04/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Đỗ Thị Thanh
Nơi nhận TT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, thị xã; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In