Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 17/2015/TT-BCA ngày 04/5/2015 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 04/05/2015
Số hiệu 17/2015/TT-BCA
Người ký BỘ TRƯỞNG - Đại tường Trần Đại Quang
Số hiệu văn bản sao 138/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 19/05/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Đỗ Thị Thanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Công an tỉnh, LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In